مقالات

مقالات تخصصی

استفاده کودکان از اینترنت امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی یکی از بخش های کاربردی و عمومی در زندگی فردی همه ی انسان ها ، به خصوص کودکان و نوجوانان است. همان طور که می دانید بسیاری از بازی های مورد علاقه کودکان به صورت آنلاین و با استفاده از اینترنت قابل دسترسی است. […]

برنامه ریزی مراحل تولید محصول یا ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده چگونه انجام می شود؟

در تدوین برنامه تولید موارد بسیار مهمی چون برآورد تقاضای بازار، تهیه و تدارک مواد اولیه، مدیریت و کاهش هزینه های جاری و ثابت خطوط تولید وجود دارد که…