خدمات انیمیشن سازی

تیزر تبلیغاتی انیمیشنی (دو بعدی)

ساخت کلیپ انیمیشنی دو بعدی (موشن گرافی، استاپ موشن، وایت برد یا خطی) به همراه آهنگ گذاری

۴۶۸,۰۰۰ تومان به ازاء هر دقیقه

تیزر تبلیغاتی انیمیشنی (سه بعدی)

ساخت کلیپ انیمیشنی سه بعدی به همراه آهنگ گذاری

۹۳۵,۰۰۰ تومان به ازاء هر دقیقه

نمونه کار موشن گرافی

نمونه کار لوگو موشن