حقوق کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره حقوقی کسب و کار

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۵ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

حقوق کسب و کار