حقوق کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره حقوقی کسب و کار

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۵ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز)
نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین
زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری
ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

حقوق کسب و کار