پشتیبانی

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش

بسته به نوع پلن انتخابی تفاوتهایی میان راههای ارتباطی با کارشناسان فنی و طول مدت زمان پاسخگویی وجود خواهد داشت.

ویژه خدمات پشتیبانی اختصاصی و ویژه

پلن های پشتیبانی و خدمات پس از فروش

 1. خدمات پشتیبانی اختصاصی
  • نوع خدمات: ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش
  • شامل: کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد
  • مدت زمان ارائه: یک سال شمسی از تاریخ ثبت و پرداخت سفارش
  • راههای ارتباطی: تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل، تیکت
  • زمان پاسخگویی: ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته (حتی در ایام تعطیلات رسمی)

  مشاهده جزئیات خدمات پشتیبانی اختصاصی و ثبت سفارش آنلاین

 2. خدمات پشتیبانی ویژه
  • نوع خدمات: ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش
  • شامل: کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد
  • مدت زمان ارائه: یک سال شمسی از تاریخ ثبت و پرداخت سفارش
  • راههای ارتباطی: چت آنلاین، ایمیل، تیکت
  • زمان پاسخگویی: صرفا در ساعات اداری

  مشاهده جزئیات خدمات پشتیبانی ویژه و ثبت سفارش آنلاین

 3. خدمات پشتیبانی حرفه ای
  • نوع خدمات: ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش
  • شامل: کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد
  • مدت زمان ارائه: یک سال شمسی از تاریخ ثبت و پرداخت سفارش
  • راههای ارتباطی: تیکت
  • زمان پاسخگویی: ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته (حتی در ایام تعطیلات رسمی)

  مشاهده جزئیات خدمات پشتیبانی حرفه ای و ثبت سفارش آنلاین

 4. خدمات پشتیبانی استاندارد
  • نوع خدمات: ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش
  • شامل: کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد
  • مدت زمان ارائه: یک سال شمسی از تاریخ ثبت و پرداخت سفارش
  • راههای ارتباطی: تیکت
  • زمان پاسخگویی: صرفا در ساعات اداری

  مشاهده جزئیات خدمات پشتیبانی استاندارد و ثبت سفارش آنلاین