قرارداد ارائه خدمات آنلاین کانون تبلیغات پاسارگاد به مشتریان

هر یک از مشتریان گرامی پیش از ثبت هرگونه سفارش، موافقت بی قید و شرط خود با توافقنامه حاضر را پذیرفته و ملزم به رعایت آن هستند:

ماده یک: تعاریف

بند ۱) کانون تبلیغات پاسارگاد: کانون آگهی و تبلیغات پاسارگاد نوین با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به شماره پروانه ۳۰۰۱۴۰۹۴ با آدرس و اطلاعات تماس مندرج در صفحه تماس با ما به مدیریت آقای علی حقیقت جو

بند ۲) وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد: تارنمای رسمی کانون تبلیغات پاسارگاد بر روی اینترنت به آدرس pasargadmarketing.com

بند ۳) خدمات: کلیه خدمات قابل ارائه مندرج در وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد.

بند ۴) کارفرما: متقاضی خدمات.

بند ۵) ناحیه کاربری: پنل کاربری کارفرما که پس از ثبت نام در وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد با اطلاعات هویتی و راههای ارتباطی مشخص شده در صفحه جزئیات کاربری، به صورت مستقیم یا بنا به درخواست ایشان، از طریق نام کاربری (آدرس ایمیل) و رمز عبور مخصوص به آن در دسترس و تحت اختیار و مدیریت کامل ایشان می باشد.

بند ۶) ثبت سفارش: اقدام به سفارش خدمات در وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد توسط کارفرما به صورت مستقیم یا بنا به درخواست ایشان.

بند ۷) صورتحساب: فاکتور خدمات سفارش داده شده که شامل جزئیات سفارش بوده و همواره در ناحیه کاربری کارفرما در دسترس می باشد.

بند ۸) تکمیل سفارش: اقدام کارفرما به پرداخت صورتحساب های موجود به صورت مستقیم (توسط درگاه پرداخت آنلاین بانکی) و یا واریز به شماره حساب مندرج در وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد.

بند ۹) اطلاعات اولیه سفارش: اطلاعات خواسته شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد بر اساس نوع و ماهیت خدمات که پس از تکمیل سفارش از کارفرما درخواست می شود.

بند ۱۰) تحویل خدمات: ارائه خدمات مورد سفارش کارفرما توسط کانون تبلیغات پاسارگاد.

بند ۱۱) مشکل فنی: هرگونه مغایرت در عملکرد خدمات ارائه شده با عملکردی که در توضیحات هر یک از خدمات مربوطه در وب‌سایت کانون تبلیغات پاسارگاد قابل مشاهده می باشد.

ماده دو: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین کانون تبلیغات پاسارگاد و کارفرما منعقد می گردد.

ماده سه: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مورد توافق میان طرفین قرارداد.

ماده چهار: مدت قرارداد

مدت قرارداد بسته به زمان درج شده در توضیحات هر یک از خدمات می باشد که برای هر خدمت از زمان پرداخت صورتحساب مربوطه آغاز می گردد.

ماده پنج: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد مطابق با مبلغ درج شده در توضیحات هر یک از خدمات مورد سفارش و بر اساس صورتحساب های صادر شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد می باشد.

ماده شش: شرایط قرارداد

بند ۱) مسئولیت مادی و معنوی استفاده از خدمات مورد سفارش و کشف هرگونه فساد احتمالی و یا هرگونه سوء استفاده، به هر نحو سهوی یا عمدی بر عهده کارفرما بوده و کانون تبلیغات پاسارگاد در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بند ۲) کانون تبلیغات پاسارگاد می تواند در کلیه خدمات ارائه شده نام و اطلاعات تماس خود را به هر نحو، در هر قسمت و به هر تعداد درج نماید.

بند ۳) در صورت خودداری کارفرما از پرداخت هر یک از صورتحساب های خود بیش از ۲۴ ساعت، کانون تبلیغات پاسارگاد اجازه لغو سفارش، انسداد یا حذف کامل کلیه خدمات ارائه شده به کارفرما را خواهد داشت و ضمن ضبط مبالغ دریافت شده می تواند نسبت به مطالبه الباقی مبلغ صورتحساب نیز حقوق خود را مطالبه نماید.

بند ۴) با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی، طرفین موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه کانون تبلیغات پاسارگاد، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام می کنند.

ماده هفت: تعهدات طرفین

بند ۱) کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات خواسته شده از سوی کانون تبلیغات پاسارگاد جهت ارائه خدمات را نهایتا ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ارسال نماید.

بند ۲) کارفرما متعهد می گردد پس از اعلام موفقیت آمیز بودن ارائه خدمات توسط کانون تبلیغات پاسارگاد حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت بررسی های لازم را به عمل آورده و کلیه نظرات خود را اعلام نماید. در غیر این صورت خدمات ارائه شده مورد قبول کارفرما به حساب آمده و پروژه به صورت تحویل شده نهایی تلقی خواهد شد.

بند ۳) کارفرما متعهد می شود از تکثیر خدمات دریافت شده و همچنین فروش و یا ارائه رایگان به غیر خودداری نموده و در غیر این صورت کلیه ضرر و زیانهای مادی و معنوی وارد شده به کانون تبلیغات پاسارگاد را تقبل نماید.

بند ۴) کانون تبلیغات پاسارگاد متعهد می شود خدمات مورد درخواست کارفرما را با شرایط سفارش داده شده انجام و در زمان مقرر به ایشان ارائه نماید.

ماده هشت: آموزش نحوه استفاده

کانون تبلیغات پاسارگاد متعهد می شود نحوه استفاده و مدیریت خدمات ارائه شده به کارفرمایان را به ایشان آموزش دهد که نوع محتوا، نحوه ارائه و مدت زمان آموزش بر اساس ماهیت هر خدمت بسته به صلاحدید کانون تبلیغات پاسارگاد متغیر می باشد و در صورت درخواست کارفرما نسبت به تکرار یا تکمیل آموزشهای ارائه شده هزینه آن جداگانه محاسبه و اعلام می گردد تا در صورت توافق طرفین نسبت به انجام آن اقدام گردد.

ماده نه: پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

بند ۱) پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش شامل موارد زیر می باشد:

  • رسیدگی و پاسخ به سوالات فنی کارفرما مربوط به خدمات ارائه شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد
  • رفع هرگونه مشکل فنی مربوط به خدمات ارائه شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد
  • به‌روزرسانی مداوم سیستم های نرم افزاری نسبت به آخرین نسخه در دسترس کانون تبلیغات پاسارگاد

بند ۲) کانون تبلیغات پاسارگاد متعهد می شود از کلیه خدمات فنی ارائه شده به کارفرما تا یک ماه پس از تکمیل سفارش، به صورت رایگان پشتیبانی نماید. لازم به ذکر است مدت زمان خدمات پشتیبانی رایگان با در نظر گرفتن بند ۲ از ماده ۷، از تاریخ تحویل نهایی پروژه به کارفرما آغاز می شود.

بند ۳) کارفرما متعهد می شود از اعمال هرگونه تغییر در نرم افزار ارائه شده چه در سطح تنظیمات سیستم مدیریت محتوا (شامل قالب و افزونه های نصب شده بر روی آن) و چه در سرویس میزبانی (هاست) نرم افزار (شامل سورس کدهای نرم افزار، بانک اطلاعاتی، گواهینامه امنیتی SSL و…) به هر نحو سهوا یا عمدا اکیدا خودداری نماید؛ در غیر این صورت کانون تبلیغات پاسارگاد هیچ گونه تعهدی در خصوص پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش پروژه فوق نداشته و خدمات فوق به صورت یکطرفه از سوی کانون تبلیغات پاسارگاد ملغی تلقی خواهد شد.

ماده ده: نحوه مکاتبه

هر یک از راههای ارتباطی زیر حکم مکاتبات رسمی را خواهد داشت:

ماده یازده: محرمانگی و رازداری

کلیه داده ها و اطلاعات حاصل از فعالیت در خصوص قرارداد حاضر شامل جزئیات فنی خدمات ارائه شده توسط کانون تبلیغات پاسارگاد و همچنین داده های ثبت شده توسط کارفرما جزو اطلاعات محرمانه بوده و به جز با درخواست مراجع قضایی، مسئولیت افشای آن به هر نحو سهوا یا عمدا بر عهده طرف خاطی خواهد بود.

ماده دوازده: فسخ قرارداد

این قرارداد پس از انعقاد، مگر با رضایت طرفین، به هیچ وجه قابل فسخ نمی باشد اما بدیهیست در صورت عدم رعایت هر یک از طرفین نسبت به تعهدات خود، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده سیزده: قوه قهریه

طرفین این قرارداد در هر شرایطی به جز موارد فورس ماژور ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. شرایط فورس ماژور عبارت است از هر حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد.

از سوی دیگر برای برخی از خدمات که به صورت نمایندگی از دیگر شرکتهای خارجی تامین می گردد (همچون سرور های هاست و دامنه) نیز با توجه به محدودیت های دیپلماتیک حاکم، در صورت تغییر رویه فعلی، مسئولیتی متوجه کانون تبلیغات پاسارگاد نخواهد بود.

ماده چهارده: بروزرسانی مفاد قرارداد

کارفرما با هرگونه تغییر که به تدریج و به مرور زمان توسط کانون تبلیغات پاسارگاد در مفاد قرارداد حاضر انجام شود، موافقت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و متعهد می شود با مطالعه مداوم آن نسبت به تغییرات احتمالی آگاهی یافته و در نحوه همکاری خود اعمال نماید.

ماده پانزده: تعداد صفحات، نسخ و مواد قرارداد

این توافقنامه به صورت الکترونیکی و از راه دور تنظیم شده که طرفین در کمال صحت عقل و درایت و رضایت و تعهد قلبی و عملی به مفاد آن، آن را کاملا درک نموده و پیش از هرگونه اقدام تماما پذیرفته اند.

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳