مشاوره کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره و توسعه کسب و کار

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

مشاوره کسب و کار

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مشاوره و توسعه کسب و کار