مشاوره کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره و توسعه کسب و کار

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز)
نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین
زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری
ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

مشاوره کسب و کار

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مشاوره و توسعه کسب و کار