ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و تبلیغات

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مشاوره بازاریابی و تبلیغات:

  1. شناسایی و کشف مشتریان بالقوه
  2. تدوین استراتژی بازاریابی
  3. طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی

 

اگر فکر می کنید می توانیم برای کسب و کارتان مفید باشیم باعث افتخارمان خواهد بود تا با هماهنگی قبلی خدمتگزارتان باشیم:
ثبت سفارش آنلاین خدمات مشاوره بازاریابی و تبلیغات