بازاریابی و تبلیغات

ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و تبلیغات

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

تبلیغات و بازاریابی