مدیریت مالی کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره مدیریت مالی کسب و کار

PASARGAD MARTKETING

جزئیات پکیج: ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز)
نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین
زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری
ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

مدیریت مالی کسب و کار