ارائه خدمات مشاوره مدیریت مالی کسب و کار

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مدیریت پروژه:

  1. تنظیم ترازنامه و صورتحساب های مالی
  2. مشاوره مالیاتی و نحوه تشکیل پرونده دارایی
  3. مشاوره استقرار سیستم های حسابداری

 

اگر فکر می کنید می توانیم برای کسب و کارتان مفید باشیم باعث افتخارمان خواهد بود تا با هماهنگی قبلی خدمتگزارتان باشیم:
ثبت سفارش آنلاین خدمات مشاوره مالی کسب و کار