ارائه خدمات مشاوره مذاکره و فروش

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مشاوره بازاریابی و تبلیغات:

  1. راه اندازی و استقرار تیم فروش
  2. آموزش مقدماتی اصول و فنون مذاکره به پرسنل
  3. تعریف و تنظیم فرآیندهای فروش سازماندهی شده

 

اگر فکر می کنید می توانیم برای کسب و کارتان مفید باشیم باعث افتخارمان خواهد بود تا با هماهنگی قبلی خدمتگزارتان باشیم:
ثبت سفارش آنلاین خدمات مشاوره مذاکره و فروش