مذاکره و فروش

ارائه خدمات مشاوره مذاکره و فروش

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز)
نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین
زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری
ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

مذاکره و فروش