مدیریت پروژه

ارائه خدمات مدیریت پروژه

PASARGAD MARKETING

جزئیات پکیج: ۳ جلسه ۹۰ دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) نحوه برگزاری جلسات: حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین زمان برگزاری جلسات: در ساعات اداری ساعات برگزاری جلسه: به انتخاب کارفرما

مدیریت پروژه