ارائه خدمات مدیریت پروژه

لیست خدمات قابل ارائه در جلسات مدیریت پروژه:

  1. تعریف فرآیند های اجرایی پروژه
  2. برنامه ریزی منابع زمانی و ریالی پروژه
  3. تحلیل گزارشات روند پیشرفت پروژه

 

اگر فکر می کنید می توانیم برای کسب و کارتان مفید باشیم باعث افتخارمان خواهد بود تا با هماهنگی قبلی خدمتگزارتان باشیم:
ثبت سفارش آنلاین خدمات مدیریت پروژه