All posts by: واحد روابط عمومی

About واحد روابط عمومی

واحد روابط عمومی قلب تپنده هر سازمان در برقراری ارتباطی دو سویه و موثر میان مخاطبین و ارکان آن کسب و کار است. ما در واحد روابط عمومی تلاش می کنیم دغدغه های مشتریان بالقوه مان را بیابیم، برای آنها راه حلی مناسب ارائه دهیم و آنها را نه تنها به مشتریان بالفعل، بلکه به مشتریان وفادارمان تبدیل کنیم. بنابراین در هر ایده شما برای ما دنیایی ارزش نهفته است و نظرات شما عزیزان را با گوش جان شنوا هستیم.

راه اندازی یک کسب و کار یکی از هیجان انگیز‌ترین و رضایت بخش‌ترین تجربه‌هایی است که می‌توانید داشته باشید. اما این تجربه چگونه شروع می‌شود؟ راه‌های زیادی برای شروع کسب و کارتان وجود دارد اما نیاز است که درباره‌ی ایده کسب و کار خود فکر کنید و زمان و سرمایه‌ای که در اختیار دارید را قبل از گرفتن هر تصمیمی در نظر بگیرید. در این مقاله درباره هشت قدمی که شانس موفقیت شما در مسیر راه اندازی کسب و کار را افزایش می‌دهد صحبت خواهیم کرد.

توسعه ی یک کسب و کار فرایندی پیچیده است؛ بسیاری از کسب و کارها کمتر از ۲۰ کارمند دارند و افزایش این تعداد و رشد کسب و کار مشروط بر حل کردن چالش های گوناگون اما مشترک میان کسب و کارها می باشد.

کسب‌وکار شما در هر اندازه ای که باشد، وب‌سایت ابزاری ضروری برای رشد آن است. بااین‌حال، فقط داشتن یک سایت زیبا کافی نیست بلکه باید همواره مشتری‌های تازه‌ای را جذب کند و کسب‌وکار شما را پیش ببرد.

اگر وبلاگ و سایت کسب و کار شما بتواند رتبه خوبی در گوگل کسب کند بر روی رشد، توسعه و فروش خدمات و محصولات شما را بسیار تاثیرگذار کند. سئو‌پسند کردن پست‌های وبلاگی یکی از راه‌های دیده شدن شما در صفحات اول جستجوی اینترنتی است. 

اگر کسی محصول یا خدمات شما را نخرد، مهم نیست که آن ها چقدر با کیفیت یا کاربردی هستند. استراتژی فروش یک برنامه ی دقیق برای افزایش درآمد حاصل از فروش است. تدوین یک استراتژی فروش خوب نیاز به صرف زمان و دقت فراوان دارد. اینکه به فروشندگان خود بگویید که بیشتر بفروشند، برای افزایش درآمد کافی نیست.

مدیریت راهبری یک کسب و کار کوچک شامل انجام چندین فعالیت به منظور مدیریت اقتصادی منابع است. صاحبان کسب و کار، اغلب زمان زیادی را صرف برنامه‌ریزی اجرایی و توسعه‌ی استراتژی کسب و کار میکنند. آنچه واضح است این است که نوع کسب و کار کوچک و زمینه فعالیت آن، فرآیند طراحی استراتژی کسب و کار را تعیین می‌کند. هر کدام از این موارد نقش مهمی را در کسب و کار‌های کوچک ایفا می‌کنند. صاحبان کسب و کار باید به دقت طرح کسب و کار و استراتژی کسب و کار خود را تدوین  کنند تا در محیط رقابتی دوام بیاورند.

  • 1
  • 2