آرشیو برچسب ها : تماشای آنلاین

پخش آنلاین اینکه پخش آنلاین جایگزین صنعت سینما شود پدیده ای بود که دیر یا زود اتفاق می افتاد. تکنولوژی که رو به پیشرفت باشد تمام چیزها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اما شاید در کشور ما اگر در این وضعیت کنونی قرار نمی گرفتیم مدت ها طول می کشید تا فراگیر شود. […]