ویژگی های همکاران تازه کار:

۱- صداقت مهمترین اصل است

۲- دقیق باشید و به جزئیات اهمیت دهید.

به یاد داشته باشید کلیاتی که در اطرافمان می بینیم از جزئیاتی جداناپذیر تشکیل شده اند اما کمتر کسی به آن دقت می کند و عموم مردم صرفا ظواهر قضایا را می بینند.

۳- منظم و منضبط باشید.

در نظر داشته باشید که رعایت فرآیندها در هر شرایطی الزامیست (حتی اگر انجام آن صحیح به نظر نرسد یا در شرایطی خاص واقعا صحیح نباشد)

و بدانید که همیشه عدول از روال فاجعه آمیز است اگرچه به اندازه سر سوزن باشد!

توصیه می کنم اصل درز، مو تریلی را از وبلاگم حتما بخوانید:

https://haghighatjoo.ir/?p=2446

 

ویژگی های متخصصین کهنه کار:

کلیه ویژگی های قبل به انضمام موارد

۴- مدیریت زمان مهارتی حیاتیست

به زمان انجام مسئولیت باید بسیار توجه داشت، در غیر این صورت کار انجام شده بعد از زمان مقرر بیش از انجام ندادن آن ضرر خواهد داشت.

https://pms.pasargadmarketing.com/index.php/about/routine

به یاد داشته باشید اولویت بندی کارها مهمترین گام در مدیریت زمان برای انجام امورات در دست اقدام می باشد.

۵- هدف، وسیله را توجیه نمی کند.

کار اشتباه همیشه و هر شرایطی اشتباه است و بخاطر رسیدن به هدفی صحیح نباید کاری ناصحیح انجام داد.

https://haghighatjoo.ir/?p=2087

۶- کیفیت بر کمیت همیشه اولویت دارد.

کارهای بزرگ توخالی همیشه گول زننده هستند، کارهای کوچک با کیفیت اما قدرتمند، همیشگی و تاثیرگذار هستند.

 

ویژگی های مدیران پیش کسوت:

کلیه ویژگی های قبل به انضمام موارد زیر:

۷- کنجکاو باشید

بی تفاوت نباشید و با کشف علت و معلول های جهان هستی برای خود و دیگران مفید باشید.

https://haghighatjoo.ir/?p=2712

۸- بپذیرید که تنها برای خوش گذرانی و لذت بردن به دنیا نیامده ایم و باید بیش از آنچه مصرف می کنیم تولید کنیم. بی تردید از خود گذشتگی صفت انسانهای خوب است.

۹- شجاعت خصوصیت بارز انسانهای تاثیرگذار است.

لطفا شجاعت را با حماقت اشتباه نگیرید!

کسی شجاع است که ابتدا مسائل را به خوبی تحلیل می کند و در صورتی که نسبت به صحت آن اطمینان حاصل شد با پذیرفتن ریسک های دیده نشده احتمالی برای انجام کاری خاص اقدام می کند.

۱۰- بیاید دنیا را برای فرزندانمان به جای بهتری تبدیل کنیم.

اغلب اوقات همه چیز خوب هست اما آیا می تواند از این بهتر هم باشد؟ اگر این امکان موجود دارد پس چرا ما نباید اولین نفر در کشف و انجام آن باشیم؟