بایگانی برچسب: استخدام نیرو

نحوه یافتن شغل بعد فارغ التحصیلی از دانشگاه

یافتن شغل بعد از فارغ التحصیلی یکی از دغدغه های اصلی جوانان جویای کار است،

دعوت به همکاری سرپرست شعبه جزیره قشم

دعوت به همکاری مدیر شعبه دفتر کانون تبلیغات پاسارگاد در جزیره قشم

دعوت به همکاری تدوینگر ویدیو

دعوت به همکاری تدوینگر ویدیو

دعوت به همکاری مجری و بازیگر

دعوت به همکاری مجری و بازیگر محتوای ویدیویی

دعوت به همکاری نویسنده

دعوت به همکاری نویسنده محتوای متنی

دعوت به همکاری طراح گرافیست (دورکاری)

دعوت به همکاری کارشناس فروش در کانون تبلیغات پاسارگاد به صورت تمام وقت و حضوری

دعوت به همکاری کارشناس روابط عمومی (دورکاری)

دعوت به همکاری کارشناس روابط عمومی در کانون تبلیغات پاسارگاد به صورت غیر حضوری (دورکاری)

2 دیدگاه

دعوت به همکاری نیروی خدماتی

دعوت به همکاری کانون تبلیغات پاسارگاد از نیروی خدماتی در قشم

دعوت به همکاری توسعه دهنده وب

دعوت به همکاری کانون تبلیغات پاسارگاد جهت تصدی سمت "توسعه دهنده وب" به صورت دورکاری

دعوت به همکاری نیروی اداری

دعوت به همکاری کانون تبلیغات پاسارگاد جهت تصدی سمت "نیروی اداری" در قشم